Ga naar de inhoud

Documenten en protocollen

Alles bij elkaar

Protocollen

Bij klachten kunnen ouders/verzorgers contact opnemen met de betreffende medewerker van de school. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kan de klacht worden ingediend bij de directeur van de school. Vind je ook daar geen gehoor dan kunt je contact opnemen met de directeur van de betreffende afdeling.

Download de klachtenregeling

Met de Wet meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen professionals sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode biedt een concreet stappenplan waarin staat wat professionals moeten doen bij signalen op dit gebied. Aan de hand van dit stappenplan worden signalen in kaart gebracht en bepalen medewerkers of er voldoende hulp ingezet kan worden of dat een melding bij Veilig Thuis moet worden gedaan.

Download de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Om te zorgen dat de school zeer zorgvuldig omgaat met alle informatie en gegevens rondom leerlingen en ouders, werken we aan de hand van een privacyverklaring.

Bekijk de privacyverklaring