Ga naar de inhoud

Betrokkenheid ouders

Ouders horen erbij op De Wissel

Op De Wissel is er nauw contact met ouders. Zij weten immers als geen ander wat hun kind nodig heeft. Bovendien vinden we het belangrijk om ouders te betrekken bij belangrijke onderwerpen die met de school te maken hebben. Daarom zorgen we voor heldere communicatie en korte lijntjes.

Communicatie met ouders en verzorgers

Wij vinden een goede en gelijkwaardige samenwerking met ouders en verzorgers erg belangrijk. Samen kunnen we ervoor zorgen dat uw kind zich optimaal ontwikkelt. Communicatie is daarbij belangrijk.

De lijnen tussen ouders en leerkrachten zijn kort en lopen via de app Social Schools of telefoon. Daarnaast zijn er verschillende gesprekken en contactmomenten in het jaar.

In de tweede schoolweek is er onder schooltijd een receptie waar ouders, leerlingen en leerkrachten kennis kunnen maken.

Als uw kind zes weken op school zit, krijgt u een uitnodiging voor een OPP-startgesprek. Hierin bespreken we de onderwijsbehoeften, de leerdoelen en het ontwikkelingsperspectief (OPP) van uw kind.

Aan het begin van het jaar is er een kind-oudergesprek, waarbij het kind, de ouders en de leerkracht aanwezig zijn. Bij leerlingen die in de onderbouw zitten, is dit gesprek gekoppeld aan een huisbezoek.

De centrale vraag in het kind-oudergesprek: wat wil je dit jaar leren, wat kun je daar zelf voor doen en hoe kunnen we jou daarbij helpen?

Twee keer per jaar (rond de rapporten) wordt de ontwikkeling van de leerling opnieuw besproken. In de midden- en bovenbouw is de leerling daar zelf bij aanwezig.

Een aantal keer per jaar organiseren de leerlingen met hun leerkracht een presentatie voor ouders. Een mooie gelegenheid om het werk van uw kind te bekijken.

Via de app Social Schools houden leerkrachten ouders op de hoogte.

Met onze maandelijkse nieuwsbrief houden we de ouders van onze leerlingen op de hoogte van ontwikkelingen, activiteiten, nieuwtjes over de school en belangrijke informatie.

Meehelpen op school

Ouders zijn onmisbaar bij de organisaties van allerlei leuke schoolactiviteiten, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, een paasactiviteit, het verkleedfeest en de Koningsspelen.

Wilt u zelf ook een actieve rol spelen? Laat het ons weten, alle hulp is zeer welkom!
Stuur een mailtje naar info@dewissel.nl

Ouderbijdrage

Op De Wissel doet iedereen mee. Om extra activiteiten te kunnen bekostigen, vragen wij ouders om een vrijwillige ouderbijdrage. Het gaat om activiteiten die de kinderen altijd erg leuk vinden, zoals excursies, het sinterklaasfeest, de kerstviering, kunst en cultuurprogramma’s of een sportdag. Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen toch altijd meedoen.

Medezeggenschap

In onze medezeggenschapsraad (MR) zitten ouders en medewerkers. De MR waakt over de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers. Over sommige onderwerpen mag de MR advies geven, over andere onderwerpen mag ze meebeslissen.