Ga naar de inhoud

Onderwijs

Iedereen heeft talent

Wij zien dat al onze leerlingen talenten en mogelijkheden hebben. Daarom stimuleren en motiveren we hen om het beste uit zichzelf te halen. Dat betekent dat het onderwijs zo veel mogelijk wordt afgestemd op de mogelijkheden en de behoeften van iedere leerling.

In de klas

Onze groepen zijn kleiner dan op een reguliere basisschool. Gemiddeld zitten er 15 à 16 leerlingen in een klas. Het onderwijs op De Wissel is verdeeld in drie lagen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Ook hebben we een speciale kleutergroep voor jonge risico kinderen (JRK) tot 7 jaar.

Vreedzame school

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen en dat ze over voldoende sociale vaardigheden beschikken. Hier is op school- en groepsniveau veel aandacht voor. Het programma 'De Vreedzame School' is voor ons een leidraad om te werken aan het opbouwen, versterken en benutten van de sociale vaardigheden.

Vakken

Rekenen

Rekenen

Schrijven

Schrijven

Lezen

Lezen

Natuur

Natuur

Techniek

Techniek

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

Kunst en muziek

Kunst en muziek

Spel en beweging

Spel en beweging

Levensvaardigheden

Levensvaardigheden


Bij de wereldoriënterende vakken zoals techniek, natuur, aardrijkskunde en geschiedenis werken we met thema’s die goed aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Voor elke leerling stellen we een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op, met de lange termijn ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling. Ook maakt iedere leerkracht aan het begin van het schooljaar een groepsplan. Hier komen de ontwikkeldoelen van de individuele leerlingen samen.

Ouders houden we op de volgende manieren op hoogte van de ontwikkeling van hun kind:
– het OPP wordt met ouders besproken en ondertekend, en op school bewaard in het leerlingdossier.
– twee keer per jaar ontvangen ouders het OPP en de evaluatie daarvan thuis
– één keer per jaar ontvangen ouders een deel van het OPP waarin de evaluatie staat van het groepsplan.