Ga naar de inhoud

Praktische informatie

Schooltijden

De Wissel heeft een vijf-gelijke-dagen-rooster voor alle groepen

Maandag8.30 – 14.00 uur
Dinsdag8.30 – 14.00 uur
Woensdag8.30 – 14.00 uur
Donderdag8.30 – 14.00 uur
Vrijdag8.30 – 14.00 uur

Op tijd beginnen, halen & brengen

We maken afspraken met u als ouders over het halen en brengen. Doordat kinderen zelf de school binnen gaan, bewaren we de rust in de school en stimuleren we de zelfstandigheid van onze leerlingen.

Om 8.20 uur gaan de deuren van de school open, de kinderen komen zelf naar binnen. Om 8.30 uur starten de lessen.

De ouders van de kleutergroep gaan op maandag met hun kind mee naar binnen. De andere ouders begeleiden hun kind tot de schooldeur.

’s Middags wachten alle ouders op het schoolplein totdat de lessen zijn afgelopen.

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie
14 t/m 22 oktober

Kerstvakantie
23 december t/m 1 januari

Voorjaarsvakantie
17 t/m 25 februari

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
29 maart t/m 1 april

Meivakantie (incl. Hemelvaartsdag)
27 april t/m 12 mei

Tweede Pinksterdag
20 mei

Zomervakantie
13 juli t/m 25 augustus

Studiedagen

Hele dag
Dinsdag26 september 2023
Maandag13 november 2023
Dinsdag14 november 2023
Donderdag14 december 2023
Woensdag31 januari 2024
Donderdag28 maart 2024
Dinsdag21 mei 2024
Vrijdag21 juni 2024
12 uur uit
Vrijdag13 oktober 2023
Dinsdag5 december 2023
Vrijdag22 december 2023
Vrijdag16 februari 2024
Vrijdag26 april 2024
Vrijdag12 juli 2024

Buitenschoolse opvang

Onze school heeft een eigen buitenschoolse opvang (BSO). We vinden het belangrijk dat er één lijn is tussen school en opvang. Voor sommige kinderen is die duidelijkheid heel belangrijk. Dezelfde omgangsvormen, dezelfde structuren en een bekende omgeving.

Op de BSO staat spelen centraal. Hiervoor wordt ons buitenspeelterrein ingezet, de keuken, het handwerklokaal en de gymzaal. De activiteiten worden georganiseerd door Vriendjes: een organisatie die passende opvang mogelijk maakt in het speciaal onderwijs. 

Om gebruik te kunnen maken van de BSO heeft u een beschikking nodig vanuit de gemeente. Dat komt omdat we op de BSO werken met kleine groepen en gespecialiseerde medewerkers. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@vriendjes.nl.