Ga naar de inhoud

Zorg en ondersteuning

Ondersteuning voor elk kind

Afhankelijk van de behoefte en problematiek zijn naast het klassenteam ook andere disciplines betrokken bij een leerling, zoals een orthopedagoog, logopedist of jeugdarts.

Onze specialisten

Gedragswetenschapper

De gedragswetenschapper doet intelligentie-onderzoeken en ondersteunt leerkrachten door meekijken in de klas, observeren, gesprekken voeren met leerlingen en handelingsplannen opstellen. Daarnaast kan de gedragswetenschapper aansluiten bij gesprekken met ouders/verzorgers en instanties.

Schoolarts

De schoolarts denkt mee bij leerlingen bij wie de ontwikkeling niet naar wens verloopt. Ook helpt de schoolarts bij het maken van een verwijsbrief of het aanvragen van therapie. De schoolarts verzorgt ook de oproepen aan leerlingen voor een gezondheidsonderzoek wanneer ouders of leerkrachten zorgen hebben.

Jeugdzorgwerker

De jeugdzorgwerker ondersteunt vanuit TIM leerlingen, leerkrachten en ouders op het gebied van schoolse vaardigheden buiten de klas, toepassen van lesstof, advies aan de leerkracht en ondersteuning van ouders bij lichte opvoedingsproblemen.

Oefentherapeut Cesar

Als een leerling motorische problemen heeft, bijvoorbeeld met bewegen of schrijven, kan de therapeut de leerling onder schooltijd onderzoeken of behandelen. Tijdens de behandeling ontwikkelt de leerling de motorische vaardigheden spelenderwijs.

Dyslexiebehandelaar

Leerlingen met dyslexie kunnen onder schooltijd behandeld worden. De dyslexiebehandelaar richt zich op het vergroten van de leesvaardigheid en spellingvaardigheid. Daarnaast leert de leerling omgaan met de beperkingen door zijn dyslexie. De behandeling wordt gegeven door Opdidakt.

Praktisch en vergoedingen

Logopediepraktijk Spraakwater
Om onder schooltijd meer leerlingen te kunnen behandelen, werken we samen met logopediepraktijk Spraakwater. Zij hebben een praktijkruimte binnen de school. De vergoeding van deze behandelingen loopt via de ziektekostenverzekering van de ouders.

Oefentherapie Cesar
Voor oefentherapie Cesar is een verwijzing van de huisarts nodig. De vergoeding loopt via de ziektekostenverzekering van de ouders.

Jeugdarts
Tijdens de schooltijd van uw kind vindt minimaal twee a drie keer een onderzoek plaats door de jeugdarts van de GGD. U wordt daarvoor uitgenodigd.

Vertrouwenspersonen

Soms zitten leerlingen ergens mee en vinden ze het lastig om dat met hun eigen leerkracht te bespreken. Daarom hebben we op De Wissel twee interne vertrouwenspersonen voor kinderen. 

Door middel van een briefje in een speciale brievenbus kunnen kinderen aangeven dat zij met een vertrouwenspersoon willen praten. Aan het begin van het schooljaar stellen de interne vertrouwenspersonen zichzelf voor aan de kinderen. Zij leggen uit wat ze doen en waar de brievenbus zit.

Ook ouders en medewerkers kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met vragen over/een melding van een ongewenste intimiteit.

Wie de interne vertrouwenspersonen zijn, vind je op de contactpagina. 

Leerlingenvervoer

Een deel van onze leerlingen wordt door ouders gebracht en gehaald. Maar voor een deel van de leerlingen, zoals leerlingen met een beperking of leerlingen die ver weg wonen, is het prettig als zij naar school kunnen komen met het openbaar vervoer, schoolbus of taxi. 

Leerlingenvervoer wordt geregeld door uw gemeente. U kunt daar terecht voor het aanvragen van leerlingenvervoer of vragen hierover.

Commissie van Begeleiding

De Wissel heeft een Commissie van Begeleiding (CvB), die de leerlingenzorg aanstuurt. Deze commissie bestaat uit de directie, gedragsdeskundigen, jeugdartsen en intern begeleiders.

De commissie heeft een belangrijke taak bij het verrichten van handelingsgerichte diagnostiek, het onderwijsperspectiefplan en de begeleiding en evaluatie van leerprocessen en georganiseerde extra zorg. Maar ook bij de evaluatie van het leerlingenzorgsysteem en de uitstroom van leerlingen.

Tot slot denkt de commissie na over de inhoudelijke vormgeving van studiedagen voor het schoolteam.

Samenwerkingsverbanden

Utrecht PO

voor Utrecht stad
swvutrechtpo.nl

De Eem

voor o.a. Amersfoort, Baarn, Bunschoten
swvdeeem.nl

PO Zuidoost Utrecht ZOUT

voor o.a. De Bilt, Bunnik, Zeist swvzout.nl

Stichting Passenderwijs

voor o.a. Woerden, Oudewater, Ronde Venen
passenderwijs.nl

Profi Pendi

voor o.a. Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Vianen profipendi.nl

Unita

voor o.a. Het Gooi en Hilversum swvunita.nl