Ga naar de inhoud

Aanmelden

Ieder kind op de juiste plek

Het kan voorkomen dat een leerling op school niet het onderwijs of de ondersteuning krijgt die bij hem of haar past. Allereerst kijkt deze school dan of de leerling extra ondersteuning kan krijgen in de klas of op school. Lukt dat niet, dan wordt met ouders, school en deskundigen uit het samenwerkingsverband besproken wat er nodig is.

Kennismaking

Als blijkt dat De Wissel een passende plek voor hun kind is, kunnen ouders een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Bel 030 634 2057 of mail naar info@dewissel.nl.

Toelaatbaarheidsverklaring

Als De Wissel de beste plek blijkt voor een leerling, dan zal de school waar de leerling tot dan toe onderwijs krijgt een toelaatbaarheidsverklaring moeten aanvragen. Dit vraagt de school aan bij het samenwerkingsverband waartoe de school behoort.

RegioAtlas

Waar u woont bepaalt met welk samenwerkingsverband u te maken krijgt wanneer uw kind passend onderwijs krijgt. Bekijk in de RegioAtlas de samenwerkingsverbanden voor passend basisonderwijs.

Onderzoek naar plaatsing

Als u uw kind aanmeldt, is dat helaas geen garantie dat uw kind wordt toegelaten. We doen eerst zorgvuldig onderzoek naar de onderwijs- en zorgbehoeften van uw kind. En pas als we ervan overtuigd zijn dat we daaraan tegemoet kunnen komen, laten we een kind toe.

Inschrijving

Ouders zijn verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind op De Wissel. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar via info@dewissel.nl Ouders kunnen hun kind gedurende het hele schooljaar inschrijven.

Afspraken over de start

Als dat allemaal uitgezocht is maken we graag met u als ouders afspraken over de start op onze school.

Leerlingenvervoer

Veel van onze leerlingen komen zelfstandig op de fiets of worden door ouders gebracht en gehaald. Maar voor een deel van de leerlingen, zoals leerlingen met een beperking of leerlingen die ver weg wonen, is het prettig als zij naar school kunnen komen met het openbaar vervoer, schoolbus of taxi. Om hiervoor in aanmerking te komen kunt u een aanvraag doen bij uw gemeente.