Ga naar de inhoud

De school

Op het juiste spoor

Op onze school komen leerlingen tot leren die op een andere onderwijsplek zijn vastgelopen. De Wissel is een school die ieder kind op het juiste spoor zet, waardoor het tot een optimale ontwikkeling kan komen.

Onze kernwaarden

Respect en vertrouwen

Respect en vertrouwen

Bij ons op school staat het kind centraal. We hebben respect voor elkaar en maken gebruik van elkaars expertise en talenten. Door betrouwbaar te zijn in ons handelen creëren we een veilige omgeving waar iedereen tot leren kan komen.

Samen

Samen

Wij zijn een Vreedzame school waar we samen verantwoordelijk zijn voor een fijne sfeer. Ouders en school zijn partners en wij werken samen aan een optimale ontwikkeling van de leerlingen. We zoeken steeds naar verbinding met alle betrokkenen rond het kind.

Optimale ontwikkeling

Optimale ontwikkeling

We werken doelgericht en effectief. Wij richten ons op een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. Hoge verwachtingen zijn hierbij ons uitgangspunt. De onderwijsbehoeften van de leerlingen staat centraal bij het vormgeven van ons onderwijs.

Leren met elkaar

Leren met elkaar

Leerkrachten zijn met leerlingen in gesprek over hun eigen leerproces. Door het aannemen van een onderzoekende houding, leren we van en met elkaar. We stellen hierbij vragen en geven elkaar feedback. Coöperatieve werkvormen zijn voor ons een middel om samen leren vorm te geven.

Uitdaging op maat

Uitdaging op maat

We dagen kinderen uit betrokken, ondernemend en nieuwsgierig te zijn zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers van onze toekomstige samenleving.

Jezelf zijn

Jezelf zijn

Het team, leerlingen en ouders zorgen er samen voor dat De Wissel een fijne plek is om iedere dag naar toe te gaan, waar je jezelf leert kennen en waar je jezelf mag zijn om zo tot een optimale ontwikkeling te komen.

Onze aanpak

De speciaal opgeleide leerkrachten scheppen structuur, rust en duidelijkheid en hebben veel geduld. Zij zorgen dat de kinderen zich veilig en uitgedaagd voelen. Ze hebben oog voor de individuele behoeften van leerlingen en sluiten aan bij hun eigenheid en hun niveau.

Alles is erop gericht dat de kinderen (weer) plezier krijgen in het leren. Onze leerkrachten denken in kansen en oplossingen, in plaats van in problemen. In hun werk worden ze ondersteund door een multidisciplinair team.

Vreedzame School

Postief en zorgzaam

Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan

Democratisch

Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen

Conflict oplossen

Constructief conflicten op te lossen

Verantwoordelijk

Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap

Open houding

Open te staan voor verschillen tussen mensen.

In de praktijk komen de leerlingen hier mee in aanraking door bijvoorbeeld het geven van opstekers aan elkaar, het organiseren van groepsvergaderingen waarbij iedereen inbreng heeft en de inzet van leerling-mediatoren. Zo lopen leerlingen samen met leerkrachten pleinwacht en helpen andere leerlingen bij het oplossen van conflicten.

Buitenschoolse opvang

Omdat we het belangrijk vinden dat er één lijn is tussen school en buitenschoolse opvang (BSO), heeft De Wissel een eigen BSO. De activiteiten op onze BSO worden georganiseerd door Vriendjes: een organisatie die passende opvang mogelijk maakt in het speciaal onderwijs.

Samenwerking met ouders

Ouders horen erbij op De Wissel. Zo hebben we een medezeggenschapsraad die een belangrijke rol speelt bij de ontwikkelingen in de school. Op die manier zijn ouders nauw betrokken bij de beslissingen die op onze school genomen worden.

Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen?

Wij horen het graag! De leerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt.

Kom werken met plezier

Ons team

Benieuwd naar de leerkrachten, onderwijsassisitenten en specialisten van De Wissel?

Kom ons team versterken

Ben je benieuwd of werken bij De Wissel ook iets is voor jou is? Lees meer over stage lopen, open sollicitaties en bekijk onze actuele vacatures.

Organisatie

De Wissel valt onder de Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs (GSO). Stichting GSO zet zich in voor leerlingen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte in Midden-Nederland.

Documenten en protocollen

Alle belangrijke documenten, protocollen en formulieren vind je samen op één verzamelpagina.