Ga naar de inhoud

Leerlingenvervoer

Voor wie is het bedoeld

Veel van onze leerlingen komen zelfstandig op de fiets of worden door ouders gebracht en gehaald. Maar voor een deel van de leerlingen, zoals leerlingen met een beperking of leerlingen die ver weg wonen, is het prettig als zij naar school kunnen komen met het openbaar vervoer, schoolbus of taxi.

Leerlingenvervoer is er voor

— Leerlingen met een beperking
— Leerlingen op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs op grote afstand van huis (meestal wordt 6 kilometer als grens aangehouden)
— Leerlingen op een school voor bijzonder onderwijs, bijvoorbeeld een christelijke school
— Leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs die vanwege hun beperking niet (zelfstandig) met het openbaar vervoer kunnen reizen

Vergoeding

De gemeente regelt het leerlingenvervoer en heeft daarbij veel vrijheid, waardoor het in iedere gemeente anders georganiseerd kan zijn. In grote lijnen zijn er drie mogelijkheden:

1. De gemeente geeft een vergoeding zodat ouders zelf de leerling kunnen halen en brengen.
2. De gemeente betaalt een openbaarvervoerabonnement voor de leerling (en eventueel voor een begeleider)
3. De gemeente zorgt voor vervoer met een bus of taxi (aangepast vervoer)

Aanvragen leerlingenvervoer

Je vraagt leerlingenvervoer aan bij je gemeente. Elke gemeente heeft een ambtenaar die speciaal belast is met leerlingenvervoer. Bij de meeste gemeentes moet je ieder jaar een nieuwe aanvraag indienen. Zolang de aanvraag niet is ontvangen, wordt er geen vervoer of vergoeding voor de leerling geregeld. 

Mocht een leerling gebruikmaken van leerlingenvervoer, dan is het de verantwoordelijkheid van ouders om bij ziekte of een ander bijzonder verlof de leerling bij het vervoer af te melden. Mocht je aanvullende gegevens van ons nodig hebben, mail dan naar info@bbonderwijs.nl. Met vragen over leerlingenvervoer kun je terecht bij je gemeente.